Dua Kategorisi

Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dualar

Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dualar

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı...

9 Nisan 2018 | Yorum Yok
Hafızayı Güçlendirmek İcin Okunacak Dua

Hafızayı Güçlendirmek İcin Okunacak Dua

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN OKUNACAK DUA Müslüman her türlü ihtiyaç ve isteği için, gerekli çalışmaları yapıp sebeplere sarılmanın yanı sıra Allah’a dua edip isteğini arz eder. Hafızayı güçlendirmek, unutkanlıktan kurtulmak için...

9 Nisan 2018 | Yorum Yok
PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh- der ki: Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle buyurmuşlardır: “Her bir peygambere kabul edileceği vaad edilen bir duâ hakkı verilmiştir. Ben ümmetime şefaat olmak üzere...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir işe başlamak istediğin zaman âkıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevâbı mûcib ise devâm et, şerr ü ıkâbı mûcib ise ictinâb et!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 414) “Hikmet on kısımdır....

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

“Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzû ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin.” (Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned 3/32) (Bir müslümanın sıkıntısını giderene, Allahü teâlâ iki...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dua Kazaya Siper Olur

Dua Kazaya Siper Olur

“Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazâya siper olur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 5; Müslim, Îmân, 137; Ebû Dâvud, Edeb, 130; Tirmizî, Salât, 13; Nesâî, Mevâkît, 51;...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

“Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat, servet, asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk’a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki, muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda...

5 Ağustos 2017 | 1 Yorum
Mazlumun Duası Makbul Olur

Mazlumun Duası Makbul Olur

“Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zirâ bir kıvılcım sür’atiyle semâya icâbete yükselir.” (Ali el-Müttakî, no: 7601) “Fâcir bile olsa mazlûmun duâsı makbûl olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir.” (İbn Hanbel,...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Farz Namazdan Sonra Dua

Farz Namazdan Sonra Dua

“Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâkî olacak bir duâsı mestecâb olur.” (Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, İman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6;...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dua

Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dua

“Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müstecâbdır. Bu arada hemen dûa ediniz.” (Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35) SALİHLERİN DUASI “Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lâkin sâlihlerin duâsı,...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
12