Ayet ve Hadisler Kategorisi

İslam ‘ da Kul Hakkı

İslam ‘ da Kul Hakkı

İslam ‘ da Kul Hakkı Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun dışında tutmuştur. Kul hakkını affetmeyi, zulme uğrayan kulunun irâdesine bırakmıştır. Dolayısıyla, herhangi...

8 Nisan 2018 | Yorum Yok
İslam ‘ da Emanet Şuuru

İslam ‘ da Emanet Şuuru

İslam ‘ da Emanet Şuuru Allâh’a îmân edenlerin umûmî bir ismi olan “mü’min” tâbiri, aynı zamanda Allâh’ın güzel isimlerinden biridir ve O’nun emniyet menbaı oluşunu, kullarına güven vermesini, onları emîn...

8 Nisan 2018 | Yorum Yok
Kutlu Doğum Ve Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Kutlu Doğum Ve Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Kutlu Doğum Ve Peygamberimizin Örnek Ahlakı 14-20 Nisan Tarihleri Sevgili Peygamberimizin alemlere teşrifini kutlayacağımız Kutlu Doğum Haftasıdır. Efendimizin doğum yıldönümü olarak kutlayacağımız bu hafta içerisinde insanı insan yapan bütün güzelliklerinin...

26 Şubat 2018 | Yorum Yok
Kur’an ve Sünnet Işığında Müminlerin Özellikleri

Kur’an ve Sünnet Işığında Müminlerin Özellikleri

Mümin olarak geldiğimiz, imanımızı öğrenme fırsatı bulduğumuz bu dünyada imanımızın gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle bize verilen iman nimetimize şükrümüzü ifa edeceğiz. Bu sebeple imanımızın gerekliliği olan şeyleri bilmemizde fayda vardır....

26 Şubat 2018 | Yorum Yok
PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh- der ki: Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle buyurmuşlardır: “Her bir peygambere kabul edileceği vaad edilen bir duâ hakkı verilmiştir. Ben ümmetime şefaat olmak üzere...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir işe başlamak istediğin zaman âkıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevâbı mûcib ise devâm et, şerr ü ıkâbı mûcib ise ictinâb et!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 414) “Hikmet on kısımdır....

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

“Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzû ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin.” (Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned 3/32) (Bir müslümanın sıkıntısını giderene, Allahü teâlâ iki...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dua Kazaya Siper Olur

Dua Kazaya Siper Olur

“Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazâya siper olur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 5; Müslim, Îmân, 137; Ebû Dâvud, Edeb, 130; Tirmizî, Salât, 13; Nesâî, Mevâkît, 51;...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

“Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat, servet, asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk’a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki, muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda...

5 Ağustos 2017 | 1 Yorum
Mazlumun Duası Makbul Olur

Mazlumun Duası Makbul Olur

“Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zirâ bir kıvılcım sür’atiyle semâya icâbete yükselir.” (Ali el-Müttakî, no: 7601) “Fâcir bile olsa mazlûmun duâsı makbûl olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir.” (İbn Hanbel,...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok