Ayet ve Hadisler Kategorisi

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) Ahirete Bırakrtığı Dua

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh- der ki: Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle buyurmuşlardır: “Her bir peygambere kabul edileceği vaad edilen bir duâ hakkı verilmiştir. Ben ümmetime şefaat olmak üzere...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir İşe Başlamak İstediğin Zaman Edilecek Dua

Bir işe başlamak istediğin zaman âkıbetini iyice tefekkür edip hayr u sevâbı mûcib ise devâm et, şerr ü ıkâbı mûcib ise ictinâb et!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 414) “Hikmet on kısımdır....

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

Dualarının Kabulu İçin Sıkıntıda Bulunanlara Yetiş!

“Her kim duâlarının kabûlünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzû ederse sıkıntıda bulunanların imdâdına yetişsin.” (Müslim, Müsakat, 32; İbn Hanbel, Müsned 3/32) (Bir müslümanın sıkıntısını giderene, Allahü teâlâ iki...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Dua Kazaya Siper Olur

Dua Kazaya Siper Olur

“Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazâya siper olur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 5; Müslim, Îmân, 137; Ebû Dâvud, Edeb, 130; Tirmizî, Salât, 13; Nesâî, Mevâkît, 51;...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

Sıkıntılı Zamanlarda ALLAH’ın Seni Gözetmesi İçin…

“Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat, servet, asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk’a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki, muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda...

5 Ağustos 2017 | 1 Yorum
Mazlumun Duası Makbul Olur

Mazlumun Duası Makbul Olur

“Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zirâ bir kıvılcım sür’atiyle semâya icâbete yükselir.” (Ali el-Müttakî, no: 7601) “Fâcir bile olsa mazlûmun duâsı makbûl olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir.” (İbn Hanbel,...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Farz Namazdan Sonra Dua

Farz Namazdan Sonra Dua

“Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâkî olacak bir duâsı mestecâb olur.” (Buhârî, Cihâd, 180; Müslim, İman, 39; Ebû Dâvud, Zekât, 5; Tirmizî, Zekât, 6;...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dua

Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dua

“Ezân ile ikâmet arasında yapılan duâ müstecâbdır. Bu arada hemen dûa ediniz.” (Tirmizî, Salat, 44, Deavât, 128; Ebû Dâvud, Salât, 35) SALİHLERİN DUASI “Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lâkin sâlihlerin duâsı,...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
ALLAH Duada Israr Edenleri Sever

ALLAH Duada Israr Edenleri Sever

“Cenâb-ı Hak duâda fazla ısrar edenleri sever.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1876) “Eğer bir kul, Cenâb-ı Hakk’a bir hususta duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok
Hadislerde Dua

Hadislerde Dua

Hadislerde dua, hadislerde dua örnekleri, hadislerde duanın önemi, hadislerde duanın kabulü… İşte hadislerde geçen dualar… Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman «Allah...

5 Ağustos 2017 | Yorum Yok