Cuma Namazının Farz Olduğuna Dâir Âyet-i Kerime:

Âyet-i kerîmelerde buyrulur: Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu)zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.  Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (Cuma Sûresi 9-10)

Mekke – Kabe’de Cuma namazı

Hz. Peygamber buyurdular: “Cuma namazlarını önemsemeyerek üç hafta cuma namazı kılmayan kimsenin kalbini Allah Teâlâ mühürler.”
(Ebû Dâvûd, Salât 204; Tirmizî, Cum`a 4)

 

Cuma Namazının İlk Sünneti ile İlgili Hadis-i Şerif:

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rek`at namaz daha kılsın.” (Müslim, Cum`a 67-69)

Kudüs – Mescid-i Ksa’da Cuma namazı

Cuma Namazının Son Sünneti ile İlgili Hadis-i Şerif:

İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber cumanın farzından sonra evine gitmedikçe namaz kılmazdı. Sonra evinde iki rekat namaz kılardı. (Müslim, Cum`a 71)

İstanbul – Ayasofya’da Cuma namazı

Cuma Namazının Hutbesi İle İlgili Hadis-i Şerif:

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gider, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abesle iştigal etmiş olur.

Müslim, Cuma 27. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 203; Tirmizî, Cuma 5; İbni Mâce, İkâme 62, 81