Kudret Narı Sağlık Faydaları1) Kan Şekeri Seviyesini Düşürür

Momordica Charantia ( Kudret Narı ) meyvesinde, tohumlarında ve dokusunda bulunabilen polipeptid-p’nin hipoglisemik etkiler içerdiği bulundu. Hipoglisemik etkiler, kan şekeri seviyesini düşüren etkilerdir .

Hayvan ve insan çalışmaları, polipeptid-p’nin kan şekeri seviyesini düşürdüğünü gösterdi.İnsan çalışmaları için, hem erken hem de olgun diyabetik hastalarda kan şekeri seviyelerinin azaldığını gösterdi .

Tüm erken diyabet hastaları, polipeptit-p nedeniyle yan etki göstermediler .

Sığır insülini esas olarak diabetes mellitus tedavisinde kullanılmasına rağmen , acı kavun, acı kavun bir bitki olduğundan ve daha az antijenik olabileceğinden sığır insülinin yerine daha iyi bir ikame olarak görülmektedir .

2) Antimikrobiyal Özelliklere Sahiptir

Kudret Narı yapraklarının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Mikroplara karşı özellikle faydalıdırlar .

Kudret Narı meyvesi, bakterilere karşı savaşmak için de kullanılabilir. Meyve, mide ülserlerine neden olan tüberküloz ve H. pylori ile mücadelede kullanılmıştır .

Bu antimikrobiyal özelliklerden dolayı, topikal olarak acı kavun meyve tozunun yaralanma bölgelerine sürtünmesinin sıçanlarda yara iyileşmesini ve doku rejenerasyonunu arttırdığı gösterilmiştir .

Kudret Narı tohumlarından elde edilen uçucu yağın ayrıca antifungal özelliklere sahip olduğu görülmüştür .

3) Antiviral Özelliklere sahiptir

Kudret Narının meyvesinin ve tohumlarının antiviral özellikler içerdiği gösterilmiştir .

Kudret Narının, bağışıklık sistemindeki beyaz kan hücrelerinin bir alt kümesi olan lenfositleri aktive ettiği görüldü . Lenfositler arasında doğal öldürücü hücreler , B hücreleri ve T hücreleri bulunur .

Kudret Narı tohumları, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) replikasyonunu ve enfeksiyonunu inhibe ettiği gösterilen MAP30 adı verilen antiviral proteinler içerir .

Ayrıca Kudret Narından gelen alfa-momokarinin de anti-HIV aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir. HIV tarafından enfekte olmuş lenfositlerin replikasyonunu inhibe etti .

4) Kan Yağ Düzeylerini Düşürür

Kudret Narı özütleriyle tedavi edilen diyabetik sıçanlar, kandaki yağ seviyelerinde belirgin bir düşüş gösterdi. Düşme gösteren ana yağlar kolesterol ve trigliseritlerdir  .

Kudret Narının apolipoprotein B miktarını azalttığı ve “kötü” kolesterol olarak bilinen apolipoprotein C oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Öte yandan, acı kavun “iyi” kolesterolün temel bir bileşeni olan apolipoprotein A-1 oluşumunu arttırdı .

5) Antikanser Özellikleri Vardır

Acı kavun tohumlarından izole edilen dersinlerin antikanser özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir .

Lektinlerin lösemik lenfositlerde hem protein hem de DNA sentezini inhibe ettiği görülmüştür (lenfositlerin tanımı için bir antiviral bölüme bakınız) .

Fareler, tümörleri ve kanseri meydana getirmek için deri kanserojenlerine maruz kaldığında, acı kavun meyvesinden elde edilen ekstraktların, tümörlerden farelere koruma sağladığı ve yaşam beklentisini arttırdığı gösterilmiştir .

Aynı çalışmalarda, karaciğerde yağ bozulması ve kanserojen kökenli lenfositlerde DNA’ya verilen zarar acı kavun tedavisinden sonra azalmıştır .

Diğer çalışmalar, antiviral özelliklere sahip olan MAP30’un, AIDS hastasında HIV hücrelerinin (BC-2) büyümesini inhibe edebileceğini göstermiştir .

BC-2 hücreleri tümörlerin oluşumunda ve apoptozun baskılanmasında rol oynar (hücre ölümü) .

Bu BC-2 hücrelerinin büyümesini baskılayarak, MAP30’un AIDS kaynaklı tümörlere karşı terapötik bir ajan olarak kullanılabileceği görülmektedir .

6) Ülser Tedavisinde Kullanılabilir

Kudret Narı meyveleri, Türk halk tıbbında, peptik ülserlerin tedavisinde kullanılmıştır

Bu tedaviyi daha fazla incelemek için, alkolün yarattığı ülserler , sıçanlarda acı kavun meyvesinin bir zeytin yağı özütü ile muamele edildi . Bu tedavinin anti-ülser etkisi olduğu görülmüştür .

Ekstrenin sadece tedavi edilen ülserleri değil, aynı zamanda inhibe edici bir etkisi olduğu görülmüştür .

Çalışma ayrıca indometasin ve dietilditiyokarbamat ile oluşturulan ülserlere odaklandı ve ekstrakt da olumlu etkiler gösterdi .

7) Ağrı ile yardımcı olabilir

Farelerde ve sıçanlarda yapılan çalışmalar acı kavun tohumlarından elde edilen ekstraktların analjezik etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Analjezik basitçe ağrıdan kurtulma anlamına gelir .

Ağrıyı ölçmek için iki farklı yöntem kullanıldı (bir yazma ve kuyruk klibi tahlili) ve her ikisi de acı kavun ekstraktının sıçan ve farelerde ağrı miktarını azalttığını gösterdi .

Farelerde, morfin kullanan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, ekstrenin maksimum etkisi, ekstrenin etkinliğini ve analjezik özelliklerini gösteren morfinin etkisine benzerdi

8) Kan Pıhtılaşma Sürecini Yavaşlatabilir

Kudret Narı, proteaz adı verilen bir protein alt grubunda bulunan tripsin inhibitörü adı verilen bir proteini içerir. Acı kavun hem tripsin inhibitörü I hem de II’ye sahiptir

Bu tripsin inhibitörlerinin, farklı seviyelerde olmasına rağmen, XIIa ve Xa gibi kan pıhtılaşma sürecinde anahtar faktörleri inhibe ettiği görülmüştür

Bu faktörlerin inhibe edilmesiyle, kanın pıhtılaşması için geçen süre artmıştır. Benzer bitkilerden, kan pıhtılaşmasını yavaşlatan acı kavuna kadar olan diğer incelenen inhibitörler de, XIIa üzerinde güçlü etkiler yarattığından, bu inhibitör ailesinin, XIIa’nın yavaş pıhtılaşmayı hedeflediğini gösteren güçlü kanıtlar vardır

9) Obezite ile Mücadele için Kullanılabilir

Kudret Narı, AMPK’nin aktivitesini arttırır . Bu protein , glikozun vücudun kullanması için nişasta ve enerjiye dönüştürüleceği daha fazla glikoz kullanımına izin verir

AMPK’nın artan kullanımı nedeniyle, vücut glukoz kıtlığına uğrar ve vücut enerji yerine yağ kullanır. Enerji için bu yağların kullanılmaya devam edilmesi, sonunda kilo kaybınaneden olur

Olası Acı Kavun Yan Etkileri

Hamileliği yasaklar

Kudret Narı tohumlarından bulunabilen α-momorcharin ile birlikte a-trichosanthin’in hamile farelerde embriyonik implantasyon aşamasında gebeliği inhibe ettiği gösterilmiştir

α-trichosanthin de kadınlarda test edilmiştir ve gebeliğin 9 – 14 günlerinde, a-trichosanthin’in düşükleri indüklediği gösterilmiştir

Α-trichosanthin ve α-momorcharin, farelerde blastosistlerin gelişimini bozmuştur, bu nedenle, blastosistlerin çoğu aslında hücre incelemelerinde yumurtadan çıkmamıştır

Kudret Narı tohumlarında da bulunabilen -morcharinin de erken bir gebeliği α-trichosanthininkine benzer şekilde sonlandırdığı görülmüştür

-Momorcharin, blastosistin bağlanmasını bloke etti ve ayrıca embriyoların farelerde yumurtadan çıkmasını engelledi

Erkeklerde Kısırlığa Neden Olur

Rat çalışmaları, büyük miktarlarda acı kavun ekstrelerinin, seminifer tüpler, testisler, prostat bezleri, seminal veziküller ve epididimidler gibi ana üreme organlarının boyutunu azalttığını göstermiştir

Ekstrüzyonlu tübüllerin, ekstraktın tübüllerin dejenerasyonuna, membranların en dış katmanlarının dökülmesine ve çapların azalmasına neden olduğu görülmesi nedeniyle büyük hasarı içermiştir.

Aynı çalışmalar, ekstrelerin sıçanlarda sperm sayısını ve hareketlerini de azalttığını göstermiştir

Bütün bu semptomların erkek sıçanlarda geçici kısırlığa neden olduğu görülmüştür. Ancak, tedavi sona erdiğinde kısırlık da oldu

Diğer Yan Etkiler

Kudret Narı tohumları, kıtır olarak adlandırılan bir molekül içerir

İlk baklagillerde bulunan Vicine’nin favism ürettiği görülmüştür. Favizm, farklı ilaçlara maruz kaldığında kırmızı kan hücrelerinin parçalandığı bir hastalıktır

Favism getiren acı bir kavun vakası olmamasına rağmen, kıtlığın varlığı, favism’e duyarlı insanlarda dikkatli olunmasını sağlamalıdır

Kudret Narındaki kırmızı kavislerin de çocuklar için muhtemel toksik olduğu görülmüştür

Kudret Narının gebelik önleyici etkileri nedeniyle, hamile kadınların erken doğum veya kürtajlara neden olabileceği için acı kavun yememeleri tavsiye edilir

Kudret Narının hipoglisemik etkileri nedeniyle, kan şekeri seviyesini düşürmek için ilaç alan diyabet hastaları, kan şekerlerinin acı kavun alımından sonra çok fazla bir seviyeye düşmesine neden olabilirler

Kudret Narı tohumlarının lektinlerle protein sentezini azalttığı görülmüştür

Lektinler vücutta ribozomlar değiştirerek proteinin sentezini azaltır. Ribozomlar protein sentezi için gereklidir. Ribozomları değiştirerek, lektinler ribozomları proteinleri doğru şekilde sentezleyememektedir

Editör

DİKKAT ÖNEMLİ : Sitemiz bilgi ve kültür konularında sizlere bilgi derlemek amacıyla kurulmuştur. Sizlerin öneri ve düşünceleri bizim için çok kıymetlidir. Bu dilekle bizimle ve okuyucularımızla paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bu sitede yer alan içerik hiçbir durumda tanı ve tedavi amaçlı bir öneri niteliği taşımamaktadır.Tüm sağlık sorunlarınız için öncelikle doktorunuza başvurunuz. Alternatif tedavi yöntemleri için doktorunuzdan tavsiye alınız ve doğal ürünleri bilinçli, doktorunuzun belirttiği şekilde tüketiniz. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Bir Cevap Yazın